HR, kommunikation och verksamhetsutveckling

Tillsammans skapar vi riktigt bra arbetsplatser med högt medarbetarengagemang


Vi stärker laget.Kort om Empower och Anna

Empower erbjuder konsultstöd inom HR, kommunikation och verksamhetsutveckling. Uppdragen kan vara en avgränsad punktinsats, på timbasis eller under en längre period. 

Bolaget startades upp hösten 2020 och drivs av Anna Rosendahl. Anna har mångårig erfarenhet från ledande roller såsom Kommunikationsdirektör på Region Norrbotten, Personal- och informationschef på Scania Ferruform AB och HR Director för Plannja AB. Linked In

Jag är en resultat- och utvecklingsinriktad individ som har fastnat för kombinationen av verksamhetsutveckling, HR och kommunikation. Jobb ger mig massor med energi och arbetsglädje. Du kan räkna med stor hängivenhet och stort engagemang för att vi ska lyckas med ditt uppdrag.  

Vid behov tar vi in samarbetspartners men det är främst Anna som utför interim- och projektuppdrag.

Våra tjänster

Interimuppdrag inom ledarskap, HR och kommunikation

Att ta in vår konsult på ett längre uppdrag kan passa er verksamhet om ni har ett deltidsbehov, en vakans eller om ni vill bygga upp en ny funktion och stärka upp med kompetens som inte finns i bolaget.

Exempel på uppdrag:
HR-chef
Kommunikationschef
Marknadschef
Verksamhetschef

 
Projektuppdrag


Vi kan leda och ansvara för projektuppdrag eller ingå er arbetsgrupp. Ofta handlar det om att driva någon form av förändring. Exempelvis nya sätt att arbeta, omorganisation eller att höja nivån och skapa ett nytt nuläge inom ett område.

Exempel på  projektuppdrag:
Förändringsledning och förändringskommunikation
Implementering av företagsstrategier och målbild
Arbete med värderingar, kultur, medarbetarskap och ledarskap
Utveckling av HR-processer
Employer branding
Framtagande och genomförande av utbildningar

 

 

Några exempel

Vart, varför, hur och när?

Att kunna kommunicera vad ni vill åstadkomma, nu och i framtiden är avgörande för att medarbetarna ska vilja vara med på resanAllra bäst blir det när medarbetare är delaktiga i hur strategin och visionen ska kunna realiseras.  Vi kan hjälpa er med att lägga upp en plan, paketera budskapen och facilitera möten i organisationen. 

>> Målfokusering, motivation och nyttjande av organisationens kompetens

 

Kultur och värderingar

Vi behöver ständigt jobba med företagskulturen för att den ska spegla våra värderingar och det som är viktigt för oss. Det kan handla om att stärka säkerhetskulturen, att förebygga kränkande särbehandling eller kanske att lyfta oönskade beteenden och främja önskade beteenden. Tillsammans kan vi arbeta för att utveckla er företagskultur. 

>> Skademinimering, samarbete, engagemang och attraktiv arbetsgivare

 

Feedback

Återkoppling är lika viktigt för individen som för organisationens utveckling. En bra feedbackkultur behöver ofta lite hjälp och struktur för att den ska leva i vardagen. Vi kan stötta er med träning i hur man ger feedback och hur ni kan göra feedback till en naturlig del i era nuvarande arbetssätt. Öva, pröva och säkerställ att det blir av.

>> Bekräftelse, motivation och utveckling 

Vad är bra på just din arbetsplats?

Employer branding kan vara mer avgörande för er framgång än hur ni marknadsför era produkter och tjänster. Vi kan hjälpa er att ta fram en planför hur ni skapar äkta kommunikation som både bidrar till att behålla och attrahera talangerna.  

>> Stolthet, engagemang och attraktiv arbetsgivare 

 Empower konsultstöd AB
Fiskelagsvägen 15
954 42 Södra Sunderbyn


Anna Rosendahl
070-229 79 39
anna@empowerkonsult.se

© Copyright Empower Konsultstöd AB